Nu är det snart dags för årsmöte

Boka datumet och lägg in det i din kalender, 21 mars kl 18.30.

Här kommer en del datum som är bra att hålla koll på. Enligt stadgarna är det följande vi har att rätta oss efter när det gäller årsmötet:

Kallelse

21 februari, fyra veckor innan årsmötet:
ska kallelse och föredragningslista vara tillgängliga för medlemmar, på ett sätt som styrelsen bestämmer. Det kommer att finnas tillgänglig digitalt på vår hemsida och annonseras som nyhet på hemsidan och laget.se samt via våra sociala kanaler.

Om det skulle finnas förslag på ändring av stadgarna, eller annan fråga av väsentlig karaktär ska de finnas med i kallelsen.

Medlem och rösträtt

För att ha rösträtt och räknas som medlem måste medlemsavgiften för 2022 vara betald senast 21 februari. För att vara röstberättigad måste du fylla 15 år under 2022. Här kan du betala din medlemsavgift.

Motioner

28 februari:
Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Se till att vi får tillgång till dina förslag i god tid. Skicka dem till kansli@vskfotboll.nu och sätt som rubrik ”motion 2022”.

Tillgängliga årsmöteshandlingar

14 mars:
Alla årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Vi anger i kallelsen var du kommer att hitta dokumenten.