Mental träning på schemat: Damlaget lär sig hur de kan prestera bättre

VSK Fotboll fortsätter satsningen med att utbilda sina spelare runt mental hälsa. Näst ut är damlaget som just nu genomför en sjustegskurs i mental träning.
– Det är en kurs som kommer hjälpa våra spelare att prestera bättre och få bättre balans i livet, alla tjänar på det, säger Niclas Slagstedt, sportsligt ansvarig för damverksamheten i VSK Fotboll.

Vi tog ett snack med den Niclas som sett till att damlaget fått den här möjligheten.

Niclas, hur kommer det sig att du plockat in mental träning på schemat för damlaget?

– Det är flera anledningar som jag ser det. Rent generellt är det viktigt för oss i VSK att ta hand om alla som spelar i våra lag. Det är en sak som är eftersatt hos många föreningar jag har insyn i.

– För individen innebär en så här pass gedigen utbildning att de verkligen får verktyg att hantera sig själva och sin omgivning på ett sätt som fungerar mer optimalt för dem. Jag pratar då inte bara om fotbollen utan hela livet från nu och framåt.

– Det är många ungdomar idag som far illa, mår dåligt av ångest och stress. De har höga krav på sig från sig själva eller omgivningen. Det är tufft. Våra spelare är inget undantag då de förutom fotbollssatsningen ska klara av jobb, skola, familj, partners, kompisar och så vidare.

Vad tror du den här typen av mental träning kan hjälpa laget med på fotbollsplanen?

– Till att börja med vill jag säga att det är fantastisk möjlighet vi fått här i VSK:s damlag. Så vitt jag vet finns det ingen annan damverksamhet i närområdet som gjort den här typen av satsning för sin spelartrupp.

– Jag ser det här arbetet som ett verktyg i vår strategi att nå våra sportsliga målsättningar. Om spelarna mår bra och har rätt verktyg för att hantera prestationer och livet i stort kommer vi som lag också att lyckas bättre.

– Jag ser också den här satsningen som en möjlighet att förbereda våra spelare för elitspel och de krav som kommer med det. VSK är stadens största fotbollsklubb mätt i intresse och uppmärksamhet. Ju högre upp vi är i seriesystemet, ju mer ökar pressen och kraven både inifrån och utifrån på bra prestationer. Vi försöker redan nu ge verktygen till spelarna att hantera det som kommer.

– Avslutningsvis vill jag också säga att som en som varit verksam i försäkringsbranschen under många år är det alltid bättre att försöka förebygga att något inträffar än att hantera konsekvenserna när det väl har skett. Egentligen tycker jag att alla unga människor borde få chansen att gå en sån här utbildning så att de lättare kan hitta sina vägar fram i livet, avslutar Niclas.


Vi tog också och ringde upp styrelseledamot Anders Tengström som är den som håller i utbildningen för damlaget. Anders är legitimerad psykolog och docent i psykologi och jobbar till vardags med mental träning för idrottare.

Anders, vad är det för slags utbildning damlaget får?

– Jag jobbar med mental träning på en träningsanläggning i Stockholm som bland annat vänder sig till unga elitsatsande idrottare. Inom ramen för det jobbet har jag tagit fram ett sjustegsprogram för mental träning som är specialdesignat för att passa idrottare. Det program damlaget får är samma program, med vissa modifieringar, som jag använder till spelare eller lag från akademierna här i Stockholm.

– Själva programmet hjälper individen med att få insikter i hur vi människor fungerar. När man väl förstår hur saker och ting hänger ihop mentalt kan man också börja reflektera och göra val runt sitt liv. Programmet ger deltagarna verktyg så att de kan välja nya sätt att ta sig an prestationer på och utanför fotbollsplanen.

Du nämner sju steg – vad handlar de om?

– Kortfattat kan jag säga att de två första stegen lär ut grundläggande biologiska funktioner hos oss människor som vi måste förhålla oss till när vi ska prestera, det är stressresponsen och hur vår förmåga till att fokusera fungerar.

– Det finns flera steg i programmet där deltagarna får lära sig tekniker hur de ska hantera sina liv smartare så att de inte behöver lägga massa energi på sådant de inte egentligen behöver fundera över. Den energin kan sen användas till något mer konstruktivt, till exempel för att bli bättre fotbollsspelare.

– Andra steg i programmet handlar om hur jag som människa måste finna min väg framåt i livet. Vem är jag, vad vill jag, vad är viktigt i mitt liv. Ska du lyckas med något måste du ha glädjen och hjärtat med dig i det du gör. Att hitta vad som är rätt för mig är verkligen inte så lätt, programmet lär dig hur du ska jobba för att ta reda på det.

Avslutningsvis Anders, vad kan mental träning konkret hjälpa fotbollsspelare med?

– Jag träffar varje vecka fotbollsspelare som är anses vara stora talanger. Vissa är så duktiga att de spelar i ungdomslandslagen. Men de jag jobbar med har utmaningar som hindrar dem i deras fortsatta utveckling. Oftast handlar det om hur de tänker runt sina prestationer. Det kan vara att de ställer helt orimliga krav på sig själva. En annan variant är att de inte tillåter sig själva att misslyckas, eller inte kan hantera misslyckanden och motgångar när de väl inträffar. Vissa är så fokuserade på att lyckas att de aldrig tillåter sig vila från fotbollen, vilket gör att de bränner ut sig. Andra behöver lära sig att vara klokare med hur de använder sin energi, på och utanför planen.

– Genom att lära dem hur vi människor fungerar, hur vi kan göra saker smartare och hitta vår väg framåt brukar det oftast lösa sig, säger Anders avslutningsvis.