”Kommer leda oss framåt”

Tidigare i år anställdes Anders Boman som utbildningsansvarig och efter ett gediget pappersarbete har implementeringen börjat i VSK Fotbolls ungdomslag. – Vi gör det här för spelarnas bästa, säger Anders Boman.

I lördags träffades ledarna för P14-P19 i SunStop-logen på Rocklunda för att starta upp säsongen 2018 med ny utbildningsplan, förhållningssätt och arbetssätt.

– Huvudsyftet var väl att gå igenom certifieringen och det jag jobbat med under en tid, vad vi gjort och vad vi ska göra. Vi gick även igenom spelarutbildningsplanen som vi ska utgå ifrån när vi arbetar i träning.

Anledningen till att man valde just P14-P19 som första grupp är att man på den nivån har verksamhet året runt.

– De sätter igång redan tidigt i januari så därför valde vi att göra såhär, självklart kommer vi ha liknande genomgångar för hela klubben ända ner till fotbollsskolan med ledare och spelare.

Vad vill man få ut av den träffen?

– Framförallt en förståelse, att vi har en gemensam bild om hur vi ska utbilda våra spelare och vilken väg vi ska välja i det här. Sätta vissa ramar, även om det är stora ramar, att hålla sig innanför. Vi gör allt det här för spelarnas bästa, så att de ska få det så bra som möjligt.

Lördagens möte var det andra mötet med ledarna för P14-P19. Tidigare i veckan gick man igenom Dotcom, ett program kopplat till spelarutveckling och dokumentation. Det andra mötet var mer åt informations- och diskussionshållet.

– Jag tycker att det är viktigt att befintliga ledare får vara delaktiga i det här arbetet. Vi hade mycket diskussion angående förhållningssätt, vad vi tycker är viktigt i vår verksamhet. Till exempel att tider är viktigt, hur ska vi hantera det om folk inte håller tider, eller hur vi ska flytta spelare i verksamheten, säger Boman och fortsätter.

– Det var högt i tak och jag upplevde det som att ledarna kände sig delaktiga, vilket kommer leda oss framåt.

Två träffar är avklarade, men detta kommer att följas upp kontinuerligt framöver.

– Vi kommer att träffas ganska frekvent. Det blir ännu mer när jag är tillbaka från föräldraledighet. Det är mycket nytt med certifieringen och det kommer att bli mycket för ledarna. En del i det här är att de förstår varför vi ska göra det här och varför det är viktigt.

Dan Kiwii Persson