Klubbchef Patrik Lundstedt slutar i VSK Fotboll

Patrik Lundstedt tillträdde som klubbchef i augusti förra året och avslutar nu på egen begäran sitt uppdrag i VSK Fotboll. Under uppsägningstiden kommer Patrik vara engagerad med marknadsarbete i klubben.
–  Klubbens styrelse har känt till detta en tid och har vidtagit de åtgärder som behövs för att parera det inträffade, säger klubbens ordförande Magnus Breitholtz.

Patrik Lundstedt säger med anledning av att han nu lämnar klubben.
– Mitt hårda fokus på klubben och arbetet som krävts har dessvärre gått ut över min familj och jag känner nu att jag måste hitta bättre balans i mitt liv.

För VSK Fotbolls del innebär det inträffade att en rad åtgärder har vidtagits av styrelsen.
– För att lösa det korta perspektivet har ett flertal nyanställningar gjorts. Profilerna på dessa anställningar har varit mot att kunna ta över olika delar av klubbchefsjobbet, säger Magnus Breitholtz, som fortsätter:

–  Med dessa personer som redan är på plats är vi i styrelsen helt trygga med att den utvecklingsresa som klubben just nu genomgår kan fortsätta med oförminskad fart och med bibehållet fokus. Vi kommer löpande presentera dessa anställningar. Under uppsägningstiden kommer Patrik att hjälpa klubben i marknadsarbetet.

I det längre perspektivet ser ordföranden en utvärdering av det uppkomna läget och en process framåt.
– Med det kortsiktiga tryggat kommer nu styrelsen att i lugn och ro sätta sig ned och titta över hur organisationen ska se ut framöver och hur vi bäst säkerställer kontinuitet och fortsatt utveckling.

– Från klubbens sida vill vi tacka Patrik för den tid vi haft tillsammans och för det hårda och framgångsrika jobb som han lagt ned för att föra klubben framåt, på alla de nivåer en klubbchef ansvarar för, säger Magnus Breitholtz.

För Patrik Lundstedt har det varit en spännande tid att leda klubben i det accelererade utvecklingsarbetet som skett under hösten och vintern.
–  Det har varit en härlig tid att få vara med och leda VSK Fotbolls utvecklingsresa. Tillsammans har vi åstadkommit otroligt mycket på kort tid. I min roll som klubbchef har jag lagt ned 110% av mig själv i arbetet, säger Patrik Lundstedt och sammanfattar:

– Mitt hårda fokus på klubben och arbetet som krävts har dessvärre gått ut över min familj och jag känner nu att jag måste hitta bättre balans i mitt liv. Att arbeta och leda en förening är något alldeles speciellt. Jag har under en tid känt en längtan tillbaka till näringslivet och det entreprenörskap som jag haft med mig hela livet.

– Nu är det dags för mig att gå vidare och jag vill avsluta med att säga att det har varit en fantastisk resa tillsammans med alla underbara grönvita människor som finns därute. Jag älskar verkligen den här klubben och jag vill tacka alla jag på något sätt jobbat med under den här tiden. Nu kör vi vidare, säger Patrik Lundstedt avslutningsvis.