Klart: Stefan Brandberg lämnar tjänsten som tillförordnad klubbchef

Stefan Brandberg har sedan förra sommaren fungerat som tf klubbchef i VSK. Han kliver nu av det uppdraget på grund av tidsbrist.

Stefan Brandberg kliver av uppdraget som tf klubbchef i VSK Fotboll.

Stefan Brandberg valdes in i styrelsen som ledamot 2021 och blev 2022 vald av årsmötet till ordförande i föreningen. Från sommaren 2022 och fram till nu har Stefan fungerat som en oavlönad tf klubbchef.

– På grund av mitt arbete som jag tackade ja till vid årsskiftet, som innebär att vara med och planera samt genomföra SM-veckan i Västerås 2024, måste jag lämna min roll som tf klubbchef i VSK.

– Det är inte realistiskt att ha två jobb på det här sättet och kombinera detta med familjelivet, säger Stefan Brandberg.

Helt släpper dock inte Stefan VSK Fotboll.

– Jag kommer fortsätta vara en resursperson i praktiska frågor runt våra representationslag,

– Herrlagets hemmamatcher kommer jag också fortsatt att jobba med och jag är också kvar som representant för VSK i styrelsen för Rocklunda Sport & Event AB.

Vad tycker du har varit roligast att jobba med i din roll som klubbchef?

– Roligast har varit att jobba med alla människorna som finns i VSK Fotboll, ledare, spelare, anställda, supportrar och inte minst alla ideella krafter som finns runt klubben.

– Sen tycker jag också att det varit kul att jobba med klubbens alla samarbetspartners. På det hela taget har det varit en kul tid att få fungera som tf klubbchef i VSK Fotboll, säger Stefan Brandberg avslutningsvis.

Så här säger ordförande Magnus Breitholtz om att Stefan Brandberg lämnar rollen som tf klubbchef:

”Stefan har gjort ett fantastiskt jobb under det sista året som tf klubbchef och jag vill rikta mitt och hela klubbens varmt kända tack för allt han gjort för VSK som tf klubbchef men också för sina gärningar i styrelsearbetet. I sin roll som tf klubbchef har han verkligen varit den sammanhållande kraft som klubben behövt för att kunna ta nästa steg och utvecklas. Nu blir vi tyvärr av med Stefan men styrelsen har inlett en rekryteringsprocess för att hitta hans ersättare”.