Klargörande kommuniké från VSK Fotboll

VSK Fotboll önskar göra följande uttalande gällande den diskussion som blossat upp och som handlar om samarbetsklubbars arbete på våra matcharrangemang, specifikt rörande visitatörers arbete med vår publik.

Idag publicerades i VLT vad som framställs som en intervju med en person som är ordförande i den lokala MMA-klubben. En klubb som VSK Fotboll valt att ta till hjälp tillsammans med ett flertal andra klubbar för att genomföra årets matcharrangemang, inklusive visitering av vår publik. I den text som den läggs fram i tidningen lyfts ett flertal uttalanden av ordföranden fram som vid påseende framstår som kontroversiella.  

Från klubbens sida vill vi nu klargöra några saker som vi förstått väckt frågor.

Till att börja med vill vi påtala från våra samtal med den intervjuade att han inte uppfattade det som en regelrätt intervju utan mer som av ett samtal mellan journalisten och ordföranden. Det framgick inte tydligt att detta skulle publiceras som en intervju. Ordföranden upplever vidare att hans uttalanden blivit hårt vinklade och tagna ur sitt sammanhang.

Vid tidpunkten för samtalet som ägde rum för flera veckor sedan var MMA-klubben ännu inte kontrakterad av VSK då de är en ny samarbetspartner och ordföranden var inte informerad om de regler som gäller för kommunikation med media.

Klubben vill också påtala att man inte fick möjlighet att bemöta några av de uttalanden som gjordes i artikeln eller ge sin syn på saken av VLT, inför publicerandet. Vidare kan klubben inte förstå tidningens val av artikelbild på en blodig MMA-fighter. På vilket sätt ska detta associeras med allsvensk fotboll?

Utan att gå in på vad som sagts eller inte i VLT-artikeln är VSK Fotbolls hållning mycket klar; All personal som jobbar för VSK Fotboll vet att ett trevligt och professionellt bemötande alltid är prioritet ett, oavsett i vilken funktion man jobbar. Vi har ingen anledning att tro att någon som idag jobbar för klubben inte kommer att leva upp till detta.

Vi i VSK Fotboll ser så mycket fram emot att få välkomna all Västeråspublik, gästande klubbar och deras supportrar till årets hemmamatcher. Självklart kommer vi göra allt för att våra arrangemang ska uppfattas som välkomnande, gästfria och trygga av alla som kommer på besök.

Avslutningsvis har klubben varit i kontakt med samtliga klubbar i Allsvenskan och förklarat klubbens hållning i frågan.