Läs mer..." />

Kallelse till extramöte

VSK Fotboll kallar sina medlemmar till extramöte 

Tid: Onsdagen 14 aug 17.30

Plats: VIP:en vån 3 Solid Park Arena

Med anledning av behovet av ett fyllnadsval av en ledamot till styrelsen kallar VSK Fotboll sina medlemmar till Extramöte.
Valberedningens förslag är Anette Mogren. En utförligare presentation kommer senare

Agenda

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 3 Val av två justerare och vid eventuellt begärda omröstningar rösträknare

§ 4 Frågan om Extra mötet utlysts på stadgeenligt sätt

§ 5 Fråga om dagordningen kan fastställas

§ 6 Fyllnadsval av en ledamot till styrelsen

§ 7 Mötet avslutas