Kallelse till extramöte

VSK Fotboll kallar sina medlemmar till extramöte 

Tid: Måndag 11 november kl 19.00                    

Plats: VIP:en, vån 3, Solid Park Arena

Med anledning av de framtida planerna kring hur klubben skulle kunna satsa på damverksamhet så kallar VSK sina medlemmar till extramöte.

Agenda

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 3 Val av två justerare och vid eventuellt begärda omröstningar rösträknare

§ 4 Frågan om Extra mötet utlysts på stadgeenligt sätt

§ 5 Fråga om dagordningen kan fastställas

§ 6 Beslut om damverksamhet

§ 7 Mötet avslutas