Kallelse till Extra möte 12 dec

I onsdags röstade VSK Ungdoms Extra möte igenom förslaget att integreras med VSK Fotboll. Så nu har processen kommit till VSK Fotboll som då kallar till Extra möte för alla medlemmar i enligt med stadgarna gällande frågor av stor vikt för klubben och dess medlemmar.

Kallelse till Extra Möte Västerås SK Fotbollklubb Tisdagen 12 december 2017 kl 18.30 Plats ABB Arena Nord lokal K1, Rocklunda Västerås (Observera K1 och inte K5 som vi brukar vara i).

Agenda
§ 1    Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet
§ 2    Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3    Val av två justerare och vid eventuellt begärda omröstningar rösträknare
§ 4    Frågan om Extra mötet utlysts på stadgeenligt sätt
§ 5    Fråga om dagordningen kan fastställas
§ 6    Lägesrapport om VSK Fotbolls arbete med Talangutveckling och samarbete med VSK Ungdom
§ 7    Beslut om att integrera den ungdomsverksamhet som idag bedrivs inom VSK Ungdom i VSK Fotboll för att kunna uppfylla mål i stadgar och verksamhetsplan.
§ 8    Mötet avslutas

Bakgrund
Västerås SK Ungdomsfotbollsklubb separerades från VSK Fotboll år 2000. Läget för VSK Fotboll var då kritiskt och för att säkra ungdomsverksamheten var det ett krav från kommunen att så gjordes. Under åren har VSK Ungdom bedrivit sin fotbollsverksamhet ute på Skälby och då ganska isolerat från VSK Fotboll.

Under de senaste fyra åren har klubbarna närmat sig varandra allt mer och nu befinner sig båda i ett skede där vi ser stora fördelar med att integreras. VSK Ungdom består idag av ca 700 spelare, 150 ledare och har både pojk och flicklag. Det som är mest glädjande är att VSK Ungdom nu har lag hela vägen från fotbollslekis upp till U17 vilket vid en överflytt av ungdomsspelare till VSK Fotboll skulle göra att kedjan då sträcker sig hela vägen från fotbollslekis till A-lag. Med den nya satsningen på vår elitförberedande verksamhet så skulle klubben nu för första gången på väldigt länge jobba fullt ut med att utbilda och fostra våra egna ungdomsspelare till framtida A-lagsspelare.

Några ytterligare fördelar med ett samgående är spelarrotation mellan de äldsta ungdomslagen skulle möjliggöras då de idag inte är går då spelarna är licenserade i olika klubbar. Vi vill även dra nytta av, hitta synergier av varandras kanslier, medlemmar och bygga en stor och stark klubb med många engagerade människor. Sist men inte minst stärka VSK´s varumärke med en stor, bred och framgångsrik ungdomsverksamhet vilket är precis vad allmänheten och marknaden eftersöker.

Varmt välkommen på ett för klubbens framtid mycket viktigt möte!

/Styrelsen VSK Fotboll