Information från VSK Fotboll

Bästa medlem, partner och supporter,

Å styrelsens vägnar vill jag berätta mer kring bakgrunden till beslutet att gå skilda vägar med klubbens huvudtränare Tor-Arne Fredheim.

Låt mig börja med att säga att jag och övriga styrelseledamöter tar vårt mandat att leda klubben på största möjliga allvar och att vi alltid strävar efter att ta genomtänkta beslut för klubbens bästa på kort och på lång sikt. Det är utifrån det perspektivet man ska se vårt beslut om att byta huvudtränare, trots att vi är i serieledning.

Laget startade säsongen med sex raka vinster och en enorm tro på vad gruppen kunde åstadkomma tillsammans. Sen följde en tung period med förluster där varken spelet eller glädjen var på topp. Under denna senare period uppstod ett missnöje med förhållandena i truppen vilket framfördes av enskilda spelare till oss i styrelsen.

Det här sker hela tiden i alla föreningar och vi har ett i förväg fastställt sätt att hantera den här typen av frågor – i spelarrådet som spelarna själva utsett. Rådet representerar spelarna i alla frågor, inklusive dem de anser att styrelsen behöver hantera.

Under en övergripande utvärdering av vårsäsongen genomförde vi i styrelsen möten med spelarrådet, enskilda spelare och ledare i gruppen. Utifrån mötena stod det klart att Tor-Arnes ledarstil skapat en ohållbar situation i gruppen, där stämningen och kommunikationen blev sämre i takt med att förtroendet sjönk. En situation som hela gruppen bedömde hade hämmat prestationerna på planen och även påverkat resultaten.

Det fanns även exempel på enskilda ageranden som är i direkt strid med VSK:s värdegrund som vi förmedlar till samtliga spelare och ledare i föreningen. Den är grunden för att vi ska kunna vara en förening som fostrar bra människor, ledare och fotbollsspelare.

Den samlade bedömningen av det som skett på och utanför planen var att vi var tvungna att agera och byta huvudtränare, mitt under säsongen och i serieledning. Beslutet togs av en enig styrelse.

Tor-Arne har otvivelaktigt tillfört VSK värdefulla sportsliga och organisatoriska kunskaper och erfarenheter och det är tråkigt att behöva gå skilda vägar under dessa omständigheter.

Nu behöver vi se framåt och tillsammans se till att vi uppnår det mål vi satt upp för säsongen – att nå Superettan. Vi i styrelsen kommer att göra vårt yttersta för att det ska bli verklighet och vi hoppas att alla som finns runt klubben delar vårt mål och fortsätter att stötta laget.

Bästa grönvita hälsningar,

Andreas Dayan, ordförande, VSK Fotboll