Inbjudan till årsmöte

VSK Fotboll inbjuder härmed till årsmöte torsdagen den 14 mars klockan 18.00 på Stadhotellet i Västerås.

Medlemsfakturor kommer att börja skickas ut i morgon fredag. Har du inte för avsikt att vara medlem i VSK Fotboll år 2019 så maila gärna tillbaka så snabbt som möjligt så att vi kan plocka bort dig ur våra register. Känner ni någon grönvit som inte fått detta mail som borde fått det – hör av er så får vi lägga in rätt mailadresser. Välkomna!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen VSK Fotboll

Dagordning
För årsmötet i Västerås SK Fotbollklubb (VSK Fotboll) torsdagen den 14 mars 2019
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§ 3 Upprop och fastställande av dagordning för årsmötet
§ 4 Frågan om årsmötet har utlysts på stadgeenligt sätt
§ 5 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste räkenskapsåret
§ 6 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret
§ 7 Fastställande av resultat och balansräkning
§ 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
§ 9 Medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret (2020)
§ 10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret 
§ 11 Nya stadgar (Andra omröstningen, första omröstning genomfördes med bifall 180628)
§ 12 Ärenden som styrelsen beslutat skjuta till årsmötet
§ 13 Motioner som inkommit från medlemmarna
2019-01  Träningsläger
2019-02  Kommunikation och marknadsplan
§ 14 Val av
✓ ordförande för en period av ett år.
✓ ordinarie ledamöter för en tid av två år
✓ ordinarie ledamöter för en tid av ett år
✓ delegater inklusive suppleanter att ingå i styrelsen för VSK Administration för en period av 1 år
✓ delegater att representera och föra klubben talan vid medlemsmöten i VSK Administration för en period av 1 år
✓ Revisionsbolag och påskrivande revisor för en period av 1 år
✓ två ledamöter i valberedningen för en period av 1 år
§ 15 Utdelning av utmärkelser
✓ VSK Vännernas stipendieungdom
✓ Hedersordförande Lennart Janssons stipendium för utmärkt ledarskap i fotboll
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Årsmötets avslutande