Då var årsmötet avklarat

Tack alla som deltog på årsmötet

Det var tre år sedan som vi fick ha vårt årsmöte fysiskt. Vi uppskattade att möta er alla i Stadshuset. Vi var runt 40 personer närvarande som alla deltog med stort intresse och några få frågor.

Som vanligt när mycket ska avhandlas tar det lite tid. Mötet som började kl. 18.30 avslutades vid 21.00. En grundlig genomgång av både föregående års verksamhet och planen för 2022 presenterades av styrelsen. De la också fram en budget och presenterade en del av delmålen som lyftes fram som fokuspunkter.

Det är fortfarande mycket arbete som kvarstår. Därför är det viktigt och bra att det är en del och inte hela styrelsen som lämnar. Ambitionen är att säkerställa att de strategier och nya planer som vi jobbat fram under de senaste åren ska få chans att blomma ut. Det är viktigt att det finns ledamöter som är kvar som har kunskap om diskussioner bakom beslut som tagits.

Sedvanligt avtackades avgående styrelseledamöter för gott arbete: ordförande Anna Sjödin, samt ledamöterna Anders Bergh, Jonas Bresser och Lena Nordin-Andersson. Samtidigt hälsade vi våra nya ledamöter välkomna, som alla kommer att bli presenterade här inom kort.

Vi tackar också…

Vi tackar också Anders Teljebäck som på ett vant och professionellt sätt guidade oss genom mötet.

Hedersomnämnanden för årets ledare, herr- och damspelare och akademispelare delades också ut till personer som på ett föredömligt sätt följer vår värdegrund och gör skillnad både på och utanför planen.

Läs gärna årsmöteshandlingarna för att få en inblick i verksamheten och vilka planer som finns.

Vi ses snart på en fotbollsplan nära dig! 😉