Läs mer..." />

Då var årsmötet avklarat

Tack alla som deltog på årsmötet

Och tack Västerås Golfklubb som så vänligen lät styrelsen använda restaurangen som en Covid-19-säker lokal att sända årsmötet från.

Som vanligt när mycket ska avhandlas tar det lite tid. Mötet som började kl. 18.00 avslutades först en bit efter kl. 21.00. Men så är det när många är engagerade, vill veta och påverka.

Vi vet inte om det var rekordmånga som deltog, men 120 personer hade anmält sig och drygt 80-talet anslöt, ramlade ur den digitala tekniken, anslöt igen och lyssnade hela eller delar av tiden.

Styrelsen gjorde en presentation av vad året som varit har innehållit och hur de ser på framtiden samt framlade en budget och en verksamhetsplan där en del av delmålen lyftes fram som fokuspunkter.

Sedvanligt avtackades avgående styrelseledamöter för gott arbete: Christoffer Nerén samt Emir Smajic. Samtidigt hälsade vi våra nya ledamöter, Stefan Brandberg och Johan Bresser, varmt välkomna.

Vi tackar också Ulla Persson som på ett vant och professionellt sätt guidade oss genom mötet. Samt ett varmt tack till Tobias Barkskog som hjälpte till med tekniken och Sisu Västmanland för all hjälp med förberedelserna.

Hedersomnämnanden för årets ledare, herr- och damspelare och akademispelare delades också ut till personer som på ett föredömligt sätt följer vår värdegrund och gör skillnad både på och utanför planen.

För den som är nyfiken kan ni nu ta del av årsmöteshandlingarna.

Vi ses snart på en fotbollsplan nära dig! 😉