Arenautveckling – anteckningar från onsdagens presskonferens

VSK Fotboll anordnade på onsdagen tillsammans med Västerås Stad och fastighetsägaren Rocklunda Fastigheter en presskonferens där det berättades om vad den gemensamma arbetsgruppen beslutat och hur vägen framåt ser ut. VSK Fotboll representerades av klubbchef Patrik Lundstedt, Västerås Stad av Vicki Skure-Eriksson, ordförande i idrottsnämnden och Jens Persson, idrottsstrateg samt Rocklunda Fastigheter av Johan Smede, fastighetsförvaltningsansvarig.

Nedan följer i punktform vad som förmedlades av arbetsgruppen under presskonferensen och i de diskussioner som följde.

 • Huvudtemat för presskonferensen var att presentera ”Norra stå” som parterna enats om hur den ska se ut och hur konstruktionen ska finansieras.
 • ”Norra stå” är en tudelad ståplatsläktare som kommer ha en kapacitet på runt 2 000 åskådare och placeras på Hitachi Energy Arenas norra kortsida.
 • Läktaren är tänkt som ståplats för bortasupportrar i första hand.
 • Att läktaren är delad innebär att den består av två separerade läktare utan möjlighet till passage mellan sektionerna. De två läktarna kommer ha separata entréer och separata faciliteter i form av toaletter och kiosker.
 • Vid de matcher då inte mer än en läktarsektion behöver användas för att få plats med bortasupportrar kan VSK använda den andra läktaren för sina egna behov.
 • I tisdags fattade kommunen formellt beslut om de ekonomiska delarna av läktarbygget efter att ha kommit överens med klubben. Lösningen är att VSK betalar en fast summa om 100 000 kr per hemmamatch för att nyttja arenan. VSK får behålla alla biljettintäkter. Båda parter uppgav att de är nöjda med överenskommelsen och att lösningen hjälper till att finansiera läktaren.
 • Redan under veckan har den första delen av ”Norra stå” byggts – 500 platser finns nu att tillgå där.
 • Under vinter/vår kommer fastighetsägaren ordna med de faciliteter som behövs i form av vatten, el, toaletter samt ombyggnation av entréer.
 • Hela läktarkonstruktionen är en tillfällig lösning tänkt att fungera för i första hand 2024 – vad som händer efter det är inte beslutat.
 • Parterna är tydliga med att man inte kommer kommunicera ut något som inte är beslutat i arbetsgruppen – vad som händer härnäst i arenautvecklingen bad man att få återkomma om när beslut fattats.
 • Parterna är tydliga med att man i sina möten diskuterar både det kortsiktiga utvecklingsarbetet som måste ordnas fram till premiären 2024 och den långsiktiga arenautvecklingen som sträcker sig minst tre år fram i tiden. Tre år är den tidsgräns som SvFF ger dispens för att permanenta tillfälliga arenalösningar.
 • Parterna är trygga i att man kommer hinna med att få de tillfälliga lösningarna på plats inför premiären 2024.
 • Parterna uttrycker en tydlig strategi i att man vill skynda långsamt med arenautvecklingen så att man inte fattar beslut i all hast nu bara för att upptäcka senare att det inte blev optimalt med nybyggnationer som gjorts.
 • Även om man vill skynda långsamt är tempot i utvecklingsarbetet högt – arbetsgruppen träffas varje eller varannan vecka och parterna rapporterar om ett gott samarbete där man är lösningsfokuserade.
 • Utvecklingen av arenan kommer att ske i etapper och parterna betonar att det som man pratat om idag bara är ett första steg i en utvecklingsprocess som kommer innehålla många kommande beslut om åtgärder på arenan.
Första delen av ”Norra stå” är på plats – just nu 500 platser. Den färdiga läktaren på den här sektionen kommer att sträcka sig längre ut mot vänster och bli högre. Kapaciteten kommer vara 1000-1100 platser. En ungefär motsvarande läktare placeras i den andra änden av kortsidan. Läktarna separeras med en hjälp av en barriär i mitten.

Snart är julafton här och vad bättre vore att ge någon när och kär en riktigt fin gåva. Vi tänker förstås på våra årskort för den allsvenska säsongen 2024. Det kommer bli en episk säsong och visst ska du och dina nära vara med på vår resa. Slå till idag och gör någon riktigt glad.