VSK Fotbolls damlag har två säsonger bakom sig sen de började resan mot eliten. Vid sidan om men ändå djupt involverad har styrelseledamot Lena Nordin-Andersson funnits. Vi tog ett samtal med henne om hennes reflektioner kring klubbens damverksamhet.

Lena – du har följt damlaget sen i princip början av verksamheten – vad är din spontana kommentar hur utvecklingen sett ut sen du klev på ditt styrelseuppdrag i juli 2020?

– Det var speciella förhållanden och omständigheter för damlaget under 2020. Vi hade ett samarbete med BK30:s F19-lag där spelarna fick möjlighet att representera båda klubbarna. I grunden var det ett BK30-lag som ofta tränade på Ringvallen och hade mycket av sin utrustning där. De flyttade aldrig riktigt in på Iver Arena. 

– Det var en överenskommelse mellan oss och BK30, så det var helt rätt att det var så. Efter säsongen fick spelarna frågan om vilka som ville stanna i VSK för att spela i division 3. En handfull valde att vara kvar precis som det var tänkt från början. Den här gruppen utgjorde kärnan i den trupp som växte fram inför 2021 och som blev VSK:s första egna damlag. 

– Idag märks det tydligt hur VSK-andan växer fram hos spelarna ju längre tiden går. Det finns en stolthet för klubben och en glädje att få representera den. Det är ett lag som växer fram och som blir allt mer grönvit. 

– Många av spelarna tycker att det är kul att få vara med på en resa mot någonting. Vi gör en resa från längst ned i seriesystemet där alla känner att toppen är långt borta, men vi vet också att vi kan nå dit en dag i framtiden. 

Vad innebär det att vara samordnare i styrelsen för damverksamheten? 

– Det handlar om att ha damernas perspektiv i klubbens övergripande frågor. Jag sätter på mig damglasögonen när styrelsen diskuterar och beslutar om fördelningar, prioriteringar och framtidsfrågor rent generellt. 

– Precis som vi tar upp alla våra verksamheter på styrelsemötena är damlaget en punkt på agendan där jag informerar styrelsen om vad som hänt och vad som är på gång. Jag tar också fram beslutsunderlag för att underlätta när det är dags att fatta beslut i konkreta frågor som rör damverksamheten. 

– Mycket av styrelsearbetet handlar om att fördela resurser och göra prioriteringar. Precis som för alla verksamheter i klubben måste damerna också prioritera bland allt de önskar eller behöver. Styrelsen tar frågor som gäller damverksamheten på lika stort allvar som våra andra verksamheter och letar lösningar på de utmaningar som ibland uppstår. 

Utifrån ditt perspektiv – hur ser ni i styrelsen till att damverksamheten får de resurser de behöver?

– Det har varit ett speciellt år där pandemin satt djupa spår i hela verksamheten. Det är tufft ekonomiskt på flera plan och vi saknar medel att driva klubben på det sätt som vi skulle önska. 

– Vårt långsiktiga mål är att bredda intresset för damlaget och hitta fler sponsorer och publik som vill vara med på resan mot eliten med oss. Jag tror att vi kommer att lyckas. Vi är redan nu det mest populära damlaget när det gäller publik i Västerås. En publik som på riktigt bryr sig om hur det går för laget och som stöttar laget i vått och torrt. 

– Vi har sett till att damlaget får dela resurser med vårt herrlag på ett sätt som ingen annan förening i staden kan göra. Damlaget har tillgång till målvaktstränare, fystränare och sjukgymnast, fullutrustat gym med mera. Det finns alltid mer att önska, men på så kort tid har vi kommit riktigt långt.

Långsiktiga målsättningen för damlaget är att nå allsvenskan – det är många steg på vägen dit – vilka utmaningar ser du framför dig som styrelsen måste hantera, kort- och långsiktigt? 

– Det är en resa som kommer ta ett antal år. Den största utmaning är helt klart att ha tillräckligt med spelare som är relevanta för den nivå som vi spelar på. Det gäller att ha ett inflöde av nya duktiga spelare samtidigt som vi tar tillvara på de spelare som finns i truppen och ser till att utveckla dem. Utbudet av spelare på damsidan är begränsat i Västerås med omnejd. Vi behöver spelare med stor vilja att göra resan med oss och som brinner för att VSK ska lyckas med satsningen. Jag tror faktiskt att det är en större utmaning att hitta spelare än att få fram resurserna för att göra resan.

– Ska vi lyckas med det här måste alla visa vilja att vara med på resan. 

– En annan utmaning är att vi måste bygga på vår satsning underifrån. Vi behöver flicklag i alla åldrar som kan försörja oss med spelare till satsningen. Vi måste också hitta formerna för en flickakademi där vi utbildar spelare under tonåren. Det är en ålder där många spelare faller ifrån. Kort sagt, vi måste få till en helhetslösning på sikt som gör satsningen hållbar och som säkerställer att vi klarar att vara kvar i eliten när vi väl når dit. 

– Jag vill gärna lyfta fram att vi alla måste lära oss hur den här resan ska gå till. Klubben har stor erfarenhet av att hantera elitfotboll på herrsidan men den kunskapen räcker bara så långt. Det finns skillnader när det gäller damfotbollen och vi måste vara ödmjuka och förstå att vi inte har alla svar än. 

Är det något särskilt du vill lyfta fram där du tycker att klubben har lyckats med damsatsningen – utöver det uppenbara att laget avancerat två gånger på två år? 

– Jag inser hur starkt VSK:s varumärke är, både bland spelare, publik och samarbetspartners som vill stötta. Vår damsatsning har fått bra mediaexponering vilket gör att fler intresserar sig och vill engagera sig.

Vad har du för förhoppningar inför 2022 utifrån din roll som ansvarig för damlaget i styrelsen?

– Jag hoppas att vi kan få med oss många på vår resa, spelare, publik och samarbetspartners. På det sättet kanske vi kan bidra till att statusen på damfotbollen höjs ännu mer. För att vi ska lyckas som lag behöver vi bli fler som engagerar oss i och runt damfotbollen. Det kan göra nytta inte bara för VSK utan även för Västerås som fotbollsstad.

Avslutningsvis, det har under en tid nu ryktats med ett samarbete med IFK Västerås på damsidan – vad kan du säga om det?

– Vi för diskussioner med flera klubbar om olika former av samarbete. Som jag sagt tidigare, det krävs en kraftsamling runt damfotbollen för att vi ska lyckas. För mig är det viktigt att se det här som en helhet. Alla flickor och damer som spelar fotboll ska hitta sitt lag som är på rätt nivå för dem. För att det ska fungera behöver klubbarna samarbeta på många olika plan, säger Lena avslutningsvis.