Här är alla som ser till att Iver Arena blir grönvit även där det är grått. Tack för ditt bidrag!

Nummer och namn

1 – Anderas Lindahl

4 – Carpenter

7 – Carpenter

10 – Kaj Liffner

13 – Anders Tengström

16 – Lars Engström

19 – Hannu Högberg

Nummer och namn

2 – Lena Andersson

5 – Carpenter

8 – Glenn Braun

11 – Ulf

14 – Stefan Brandberg

17 – Lars Engström

20 – Esbjörn Larsson

Nummer och namn

3 – Magnus Breitholtz

6 – Carpenter

9 – Ewa Eidhagen

12 – Anders Tengström

15 – Lars Engström

18 – Anders Lund