Här är alla som ser till att Iver Arena blir grönvit även där det är grått. Tack för ditt bidrag!

Nummer och namn

1 – Anderas Lindahl

4 – Carpenter

7 – Carpenter

10 – Kaj Liffner

13 – Anders Tengström

16 – Anders Lund

19 – Pierre Ekendahl

22 – Inger Kjerrman

25 – J Clasing AB

28 – Mälardalens Takservice

31 – Viktor Prodell

34 – Pär Ellmin

37 – Jennifer Grönlund

40 – Johan Westerlund

43 – Janne Lilja

46 – Jonas Berglind

49 – Andreas Dayan

52 – Hans Lundin

Nummer och namn

2 – Lena Andersson

5 – Carpenter

8 – Glenn Braun

11 – Ulf

14 – Stefan Brandberg

17 – Hannu Högberg

20 – Stig Ove Hans Erik

23 – Lars Engström

26 – J Clasing AB

29 – Mälardalens Takservice

32 – Stefan Lindh

35 – Christina Liffner

38 – Jasmine Grönlund

41 – Johan Brinkeborn

44 – Jan Andersson

47 – Gunnar Johansson

50 – Andreas Dayan

Nummer och namn

3 – Magnus Breitholtz

6 – Carpenter

9 – Ewa Eidhagen

12 – Anders Tengström

15 – Lars Engström

18 – Esbjörn Larsson

21 – Lars Engström

24 – Mats Rubin

27 – Mälardalens Takservice

30 – Mälardalens Takservice

33 – Göran Sohlman

36 – Jennifer Grönlund

39 – Torgny Hällman

42 -Leif Breitholtz

45 – Becani AB

48 – Leif Berg

51 – Kjell Johansson