Visa fler äldre nyheter >

På måndagskvällen hölls VSK Fotbolls årsmöte. Glädjande är att klubben redovisar ett positivt eget kapital om drygt 1,6 milj.kr.

Det blev ett välfyllt årsmöte med 76 röstberättigade personer men det var många som kommit utöver detta.

Bengt-Åke Nilsson öppnade årsmötet genom att tacka sina styrelseledamöter för det jobb som lagts ned och han tackar för sin tid som ordförande för VSK Fotboll. Ett extra tack till Haci Aslan, Gunnar Heinemann och Peter Brandt som förhandlade fram ett väldigt bra avtal med SL Benfica.

Bengt-Åke lämnade sedan över till årsmötesordförande Ulla Persson.

Vice ordförande och ekonomiansvarig Christina Liffner guidade oss igenom förra årets siffror och glädjande kan vi berätta att driften gick 210 000:- plus och att extraordinära intäkter gör att VSK Fotboll har ett positivt eget kapital (1 659 379:-) för första gången på väldigt länge.
Årets resultat säger 2 859 284:-.

Samtliga rapporter och redogörelser accepterades och godkändes av årsmötet.

VSK Fotbolls styrelse förblir om nio personer. Här följer de personer som valdes in på årsmötet:

Ordförande
Christina Liffner

Ledamöter
- Tomas Carlsson
- Madeleine Lundberg
- Mats Rudolfsson
- Anna Sjödin
- Anders Tengström
- Thomas Wallin

VSK Fotbolls styrelse i sin helhet:
Ordförande, 1 år: Christina Liffner
Ledamöter, 2 år: Tomas Carlsson, Madeleine Lundberg, Mats Rudolfsson och Anna Sjödin
Ledamöter, 1 år: Anders Tengström, Thomas Wallin, Peter Lundqvist och Ado Sadzak
(Ado och Peter valdes på 2 år 2016)

Omval på valberedningen som består av:
- Fredrik Persson-Lahusen
- Thomas Wahl

Den tredje ledamoten, tillika sammankallande i valberedningen, utses av huvudorganet VSK Administration.

Slutligen delades det ut utmärkelser till klubbens skickliga spelare och ledare.
Filip Tronêt fick VSK-bollen som årets spelare och Dennis Persson blev årets överraskning.

VSK-vännernas ordförande Ulf Carlsson delade ut stipendier till Ruth Osses som årets ungdomsledare och Fredrik Lundqvist som årets ungdomsspelare.