Visa fler äldre nyheter >

Följande är en rapport från ordföranden Peter Brandt om VSK Fotbolls ekonomiska läge och vad som krävs för att klara elitlicensen, som är ett krav för vidare spel i superettan. Grönvitt behöver få in ytterligare likvida medel före den 31 augusti för att beviljas licensen.

De sportsliga och ekonomiska kraven för att spela i superettan i fotboll är tuffa.

VSK Fotbolls motståndare har betydligt större resurser både vad ekonomi, organisation och spelarresurser.

Under rådande omständigheter har laget så här långt gjort en bra insats under året och det finns definitivt en rimlig möjlighet att stanna kvar i superettan även nästa år.

Men det räcker inte!

De ekonomiska kraven från Svenska fotbollförbundet för att få behålla elitlicensen och därmed uppfylla de ekonomiska kriterierna för att få stanna kvar i superettan är tydliga. Per den 31 augusti 2011 får inte klubben ha några förfallna skulder avseende skatter, arbetsgivaravgifter eller andra skulder till ”fotbollsfamiljen” (förbund, distrikt eller andra fotbollsföreningar).

En färsk genomgång av det ekonomiska läget ger vid handen att VSK Fotboll för att klara dessa krav är i ett akut behov av en miljon kronor.

Hur har det blivit så här?

Förra årets bokslut visade på att klubben har ett underskott på cirka 2,9 miljoner kronor. Under våren 2011 har VSK Fotboll varit i kontakt med Svenska fotbollförbundet och lagt fram en handlingsplan på hur vi skulle komma tillrätta med detta underskott och så småningom få ekonomin i balans. En handlingsplan som godkändes av SvFF och där det nu görs en avstämning av det ekonomiska läget per den sista augusti.

Under de senaste sex månaderna efter årsmötet den 22 februari 2011 har styrelsen genomfört ett omfattande skuldsanerings- och kostnadsbesparingsprogram. En avbetalningsplan har upprättats med Västerås Kommun.

Den kontinuerliga uppföljningen och analysen och klubbens ekonomi har dock givit vid handen att kostnaderna är större än beräknat samtidigt som intäkterna är övervärderade (mindre publik- och försäljningsintäkter på matcherna). Att sedan den redovisningsbyrå som tidigare anlitats abrupt brutit samarbetet med VSK Fotboll har naturligtvis inte gjort arbetet med den ekonomiska analysen lättare.

Till detta skall sedan läggas att de både av sittande och tidigare högt prognostiserade intäkterna av spelaförsäljningar ser ut att helt utebli. Att många av våra spelare har ett högt marknadsvärde spelar i det här sammanhanget ingen roll, det är likvida medel som gäller.

Finns det någon lösning?

Det som således akut behövs just nu är ett ekonomiskt tillskott på i storleksordningen en miljon kronor. Nedbrutet på ett antal sponsorer, exempelvis 25 stycken som satsar 40 000 kronor vardera, skulle denna miljon kunna frambringas.

Att koppla vår framgångsrika ungdomsakademi till ett eller flera företag inom näringslivet är ett annat spår.

Lån kopplade till säkerheter i kommande spelarförsäljningar och kommande elitstöd kan också vara en väg att gå.

Alla bäckar små är naturligtvis välkomna för att rädda VSK Fotboll.

Ett scenario där klubben varken sportsligt eller ekonomiskt klarar av kraven innebär dessutom en degradering två steg ner i seriesystemet, det vill säga till division 2.

”Förening eller IdrottsAB som dels hamnat på nedflyttningsplats och dels
ska flyttas ner som en konsekvens av elitlicensen ska nedflyttas två
serier”.
(Utdrag ur Reglementet för Elitlicensen paragraf 1.4.1 Påföljder)

Vad händer med VSK Fotboll i framtiden?

Vi vet att VSK Fotboll genom sin ungdomsakademi med ett stort antal unga spelare – varav ett tiotal redan har provat på landslagsspel i olika sammanhang – har en ljus framtid. Vi kommer med stor säkerhet att bli ”självförsörjande” på spelare framöver. Men vi är inte där än och det är nu vi behöver er hjälp.

Privatpersoner, företagare – alla behövs för att vi skall klara det här året.

Jag finns på telefon, 070 – 529 42 14, eller på mejl, peter.brandt@otw.se.

Peter Brandt, ordförande VSK Fotboll

Du kan också kontakta Thom Eriksson, 070 – 866 95 79, Robin Blommé, 070 – 479 43 47, eller Stefan Bärlin, 073 – 441 37 18, som från och med nu också kommer att ta ett stort ansvar för VSK Fotbolls marknadsföring och sponsorverksamhet.

VSK Fotboll kommer dessutom att bjuda in till en sponsor- och informationsträff under kommande vecka.