Det här betyder det att ha en agil organisation

Trendord och moderna förhållningssätt i all ära. Men vad betyder det egentligen när vi pratar om att vi vill ha en agil organisation under vår utveckling av klubben för att komma till toppen både på herr- och damsidan?

Många organisationer vill vara snabbrörliga och förändringsbenägna. Väldigt få är det. Det är jobbigt att förändras vilket märks i de flesta verksamheter när större förändringar genomförs. Det är jobbigt för VSK Fotboll också.

Att något var tvunget att förändras var både styrelse och medlemmar överens om efter de senaste årens stora budgetunderskott. Även om vi har haft framgång inom det sportsliga med plats i Superettan och ett nytt damlag så var vi inte ekonomiskt i balans.

Det vi vill uppnå med ett agilt arbetssätt är främst är att bli så bra som möjligt på att snabbt anpassa oss till förändring. För det krävs det en flexibel organisation som inte har roller i stuprör utan funktioner som kan användas tvärfunktionellt.

I en agil styrning är förmågan att anpassa sig en av hörnstenarna. Förändringar planeras bara i stora drag i början för att bli mer detaljerade ju längre fram man kommer. I ett mer traditionellt förhållningssätt finns mål och planer på plats långt innan man kör igång en förändring.

Ett led i vårt agila tänkande är de arbetsgrupper som nu tar form och ansvar för att tillsammans utveckla fotbollen på respektive nivå.

  • Tekniskt hjärta
  • Fotbollshjärnan
  • Fotbollspulsen
  • Fotbollsnerven

Tekniska hjärtat

Det tekniska hjärtat planerar den sportsliga utvecklingen på kort och lång sikt. De ansvarar gemensamt för att kvalitetssäkra det dagliga operativa sportsliga arbetet i linje med våra strategier. De träffas två gånger i månaden och består av styrelsens ordförande, sport- och akademichefen samt utvecklingsansvarige.


Fotbollshjärnan

Fotbollshjärnan håller koll på våra talanger och ser över individuella utvecklingspotentialer. Vilka hinder finns som behöver lösas och vilka spelare kan träna med herr- eller damlaget. I den här gruppen ingår sport- och akademichefen, utvecklingsansvarige samt huvudtränare för herrlaget, damlaget samt för P16, P17 och P19. I framtiden kommer förstås även flicklagstränare för högre åldrar ingå. De träffas en gång i veckan.


Fotbollspulsen

För att alla tränare och ledare ska få chans till utveckling träffas varje vecka alla arvoderade ledare från 12–19 årslagen tillsammans med sport- och akademichef samt utvecklingsansvarige. Där diskuteras både tränarskap, ledarskap och annat som tar VSK Fotboll vidare på något sätt.


Fotbollsnerven

Ledarna för de yngre lagen träffas med utvecklingsansvarige en gång per kvartal för att lyfta frågor som finns men också för att utbildas och utvecklas i linje med resten av klubben.


Att vara agil respektive göra agilt

Det här är vårt sätt att också implementera ett ledarskap där vi delegerar besluten till dem som befinner sig mitt i verksamheten samtidigt som vi lättare fångar upp saker som behöver förbättras.

Att vara agil är ingenting som det går att bestämma sig för. Det är något vi hela tiden måste jobba med. Agilt är mer ett förhållningssätt än ett specifikt sätt att bete sig på. Det är hur vi ser på förändring men också hur vi ser på andra människor runt omkring oss. Det finns en ödmjukhet i att förändring alltid sker och att lösningar växer fram i samarbete med andra.

Styrelsens roll i VSK Fotbolls agila utveckling är att skapa förutsättningar för att andra ska kunna agera, resonera, samverka och fatta beslut i linje med en given strategi. Att jobba agilt brukar jämföras med att arbeta strategiskt och strukturerat, men att vara agil handlar om att vara flexibel, bidragande och ansvarsfull samtidigt.