Villkor för ersättning för Bortakortet 2020.

Under pandemiåret 2020 var det mycket som var tvunget att ställas in eller avbrytas. Det gällde också möjligheten att utnyttja Bortakortet som vi klubbar i SEF (Svensk Elitfotboll) erbjuder. Innan någon kunde förstå omfattningen av hur mycket pandemin skulle påverka näringslivet i stort, men VSK Fotboll specifikt gick dåvarande styrelse ut med löfte om kompensation om kortet inte kunde utnyttjas.

Ett alternativ var att få ett ersättningskort för 2021, som tyvärr aldrig kunde bli aktuellt. Ett annat alternativ var att få tillbaka pengarna. Ett alternativ som är överspelat nu, två år efteråt, om du inte redan under 2020 begärde ersättning. Några matchtröjor från den säsongen har vi inte heller kvar.

Vi har två alternativ för dig som köpte kortet 2020:

  • Du väljer att efterskänka beloppet och kan välja att köpa årets Bortakort för 800 kronor.
  • Du begär din ersättning och får årets Bortakort – där VSK Fotboll då får en initial kostnad av 400 kronor att betala till SEF, en del kommer vi att kunna få tillbaka senare.

Väljer du att efterskänka beloppet behöver du inte agera, utan köper årets kort som vanligt. Väljer du att begära ditt ersättningskort mejlar du kansliet och skriver i rubrikraden: Ersättning Bortakort. Det är viktigt att du anger rätt rubrik för att vi ska uppmärksamma och agera på din begäran. Du bifogar kvitto eller annat bevis på att du köpte Bortakortet för 2020. Sista datum för att begära ersättning är 10 mars 2022.