Som alla andra är vi noga med att följa de restriktioner som gäller runt Corona och Covid-19. Det har precis kommit nya striktare direktiv.

Vi har vidtagit åtgärder för att göra vår verksamhet så anpassad som möjligt till rådande omständigheter. Men det betyder att vi räknar med vi gemensamt tar ansvar till allas glädje och välmående. Bl.a. så tar vi för givet att ni alltid håller er hemma om ni har några som helst symptom, hur lindriga de än kan tänkas vara. Det gäller förstås för både ledare, spelare och alla andra. 

Myndigheterna är tydliga med att restriktionerna inte är allmänna råd utan att de ska följas av alla. Du som enskild personer kan inte ta dig friheten att besluta hur du ska göra, utan det gäller alla. Restriktionerna avråder oss från att agera på sätt där smittrisken är hög. Det gäller från och med nu och åtminstone fyra veckor framåt.

Här är restriktionerna från Folkhälsomyndigheten:


Avstå från att göra onödiga resor, såväl inom som utanför regionen eller regiondelen

Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom du då ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Avstå därför så långt som möjligt, från resor. Rådet är inte tänkt att hindra från att exempelvis ta sig till arbete, studier eller vård som kräver att du är på plats. Om du måste resa är det viktigt att det görs på ett så smittsäkert sätt genom att hålla avstånd och undvika nya kontakter.


Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Undantag är nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek:

Vistas inte mer än nödvändigt i inomhusmiljöer med människor som du normalt inte träffar. Utomhusmiljöer omfattas inte av det här rådet. Nödvändiga besök för att till exempel köpa livsmedel eller medicin, eller medicinskt motiverad träning i badhus eller gym, omfattas inte heller. Det är dock viktigt att du gör sådana besök på tider då risken för trängsel är liten. Undvik omklädningsrum vid eventuell träning.


Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte:

Avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Det handlar exempelvis om konserter, teatrar, biografer och andra föreställningar, religiösa evenemang och högtidsfiranden. Risken för smittspridning ökar i sådana situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang.

För barn och unga är idrott viktigt. Eftersom barn och ungas påverkan på smittspridningen är låg kan de fortsätta träna sin idrott. Det är dock viktigt att man undviker onödig fysisk kontakt och att dela vattenflaskor och skydd. Det är också bra om medföljande vuxna endast hämtar och lämnar barnet vid träningen så att nya kontakter undviks.

Matcher och tävlingar bör inte genomföras, varken för barn eller vuxna eftersom det ofta innebär att du träffar nya människor och eftersom det kan vara svårt att avstå från att delta trots att man har symtom. Med matcher och tävlingar menar vi även cuper, serier och andra tävlingsarrangemang. Yrkesmässig idrott, dvs. idrott som bedrivs som ett yrke, omfattas inte av det här rådet.


Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med:

Rådet innebär en skärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor än de man bor tillsammans med. Med fysisk kontakt menar vi de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter. Den typen av fysiska kontakter bör helt undvikas.

Du bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om vissa idrottsaktiviteter t.ex. kontaktsporter som brottning, ishockey och basket; privata tillställningar, t.ex. fester, bröllop, kalas, middagar och afterwork; hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat, t.ex. massage, fotvård, frisör eller skönhetsvård.


Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Länsstyrelsen har också fattat beslut om att åter begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 personer. ​


Så här påverkar det oss inom VSK Fotboll

Ungdom
Träning för våra ungdomslag födda 2005 eller senare kommer att fortsätta att bedrivas enligt rekommendationer. Ombyte ska ske hemma och ingen får vistas i omklädningsrum eller i vår klubbstuga. Det gäller för föräldrar och anhöriga också, ingen vistas i klubbstuga, omklädningsrum eller på Iver Arena. 

De lag som tränar inomhus där föräldrars närvaro krävs, ta kontakt med respektive tränare för mer information. 

Akademi
P16 och yngre fortsätter att träna. Ombyte sker hemma och ingen vistas i omklädningsrum eller inne på Iver Arena. 

Flickakademin är inställd tillsvidare.

För P17 och P19 är alla gemensamma träningar inställda tillsvidare. Samtliga spelare kommer att få träningsschema som går att genomföra individuellt hemma. 

Dam
All gemensam träning är inställd tillsvidare. Samtliga spelare kommer att få träningsschema som går att genomföra individuellt hemma.  

Kansli och styrelse
Vi jobbar alla hemifrån i så stor omfattning som möjligt. Vi finns förstås tillgängliga via e-post, våra sociala mediekanaler och i vissa fall mobil.

EXTRA FÖRSIKTIGHET

  • Det är föräldrars ansvar att hålla barn- och ungdomsspelare hemma vid förkylningssymptom.
  • Finns det personer i er närhet som är smittade behöver även ni vara hemma tills vederbörande varit symtomfri i två dagar. 
  • Undvik helst att träffa mor- och farföräldrar.
  • Var fortsatt noga med handhygien, tvätta ofta och använda gärna handsprit.

Allt det här kan ändras med kort varsel. Har ni frågor är det bara att höra av er. 

Läs gärna mer på krisinformation.se och på VFF:s hemsida.