Vi har fått förtroendet att under vissa former släppa in publik på Iver Arena, något vi är väldigt tacksamma för. Vi ska naturligtvis tillsammans förvalta förtroendet och framför allt vara rädda om varandra i dessa tider. För att minimera smittspridning är det viktigt att alla bidrar till att följa de direktiv vi har att förhålla oss till – tänk därför på följande:

 • Stanna hemma om du känner dig det minsta förkyld, sjuk eller visar andra symptom på Covid-19
 • Om du insjuknar under pågående match måste du omgående lämna arenan. För att underlätta eventuell smittspårning så måste personalen meddelas om vilken sektion och stol du satt på
 • Kom i god till Iver Arena. Följ våra anvisningar vid insläpp.
 • Håll tydligt avstånd till varandra i kön, det är social distansering till närmaste person som gäller
 • Värna personalens och våra volontärers arbetsmiljö – håll social distansering till dem också
 • Planera eventuella toalett- och kioskbesök på ett sådant sätt att social distansering hålls
 • Följ och respektera de avspärrningar som finns i arenan
 • Noggrann handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
 • Hosta eller nys i armvecket
 • Undvik handskakningar och omfamningar
 • Hemgång efter matchslut sker enligt våra anvisningar för att undvika folksamlingar och trängsel

Tillsammans kommer vi fixa det här, varmt välkomna! Tack för att ni är förstående och hjälpsamma i rådande situation.