Visa fler äldre nyheter >

I samband med översättningen från engelska av gårdagens pressrelease smög sig en språklig otydlighet in i texten. Formuleringen gjorde att det kunde tolkas som att avtalet mellan VSK Fotboll och SL Benfica inte var bra formulerat från början av dåvarande styrelse i VSK Fotboll och att det var den omständigheten som gjorde att föreningarna började förhandla med varandra.

Detta stämmer inte. Dåvarande styrelse och de som förhandlade fram ursprungsavtalet gjorde ett utmärkt arbete, vilket nuvarande styrelse i VSK Fotboll är mycket tacksamma för idag. Det som avsågs var att avtalet tolkades på ett annat sätt av SL Benfica och att det föranledde diskussioner, inlagan till FIFA, förhandlingar och slutligen en ny överenskommelse.

VSK Fotbolls styrelse beklagar den olyckliga formuleringen.

För en tid sedan träffade VSK Fotboll och SL Benfica en överenskommelse som medför att den tidigare tvisten i frågan om spelaren Victor Nilsson Lindelöf nu är löst.

Därmed återkallar VSK Fotboll sin anmälan till FIFA.

Båda parter är tillfreds med överenskommelsen samt kommer att fullfölja sina åtaganden.
"Vi är väldigt nöjda med det nya avtalet. Den goda dialogen med Benfica har ägt rum med VSK och Victors allra bästa för ögonen", säger Christina Liffner, VSK Fotbolls Vice ordförande, och fortsätter:

"Vi har haft mycket god hjälp av advokat Lars Nilsson som också är domare i CAS, den internationella organisationen som utgör idrottens skiljenämnd. Det Svenska Fotbollförbundet har också stöttat i oss i frågan"

Det var 2011 som VSK Fotboll sålde Victor Nilsson Lindelöf till den portugisiska klubben SL Benfica, men det var först vid försvarsspelarens genombrott för ett par år sedan som delar av avtalet aktualiserades. Klubbarna hade olika syn på tolkningen av avtalet vilket medförde att man inledde en förhandling som ledde fram till ett nytt avtal.

När tvisten nu är löst har Västerås SK Fotboll redan erhållit en del av den överenskomna ersättningen, vilken kommer att kompletteras med ytterligare betalningar i samband med att avtalet fullföljs. Västerås SK Fotboll kan och får inte delge några detaljer kring avtalet med på grund av klausuler om tystnadsplikt i avtalet.

"Nu har vi möjligheten att återigen lyfta blicken och fortsätta vår satsning mot i första hand Superettan, men också långsiktigt mot Allsvenskan 2021", avslutar Christina Liffner Vice ordförande Västerås SK Fotboll.

Frågor besvaras från och med tisdag av:
Christina Liffner, Vice ordförande - 070-522 09 05