Visa fler äldre nyheter >

Under hösten har VSK Fotbolls och VSK Bandys styrelser arbetat tillsammans med att ta fram en gemensam vision och värdegrund. – Det har varit mycket bra diskussioner med ett stort engagemang och väldigt stor samsyn i dialogen, säger VSK Bandys ordförande Gisela Stockhaus.

Under de senaste två åren har VSK Bandy och VSK Fotboll samarbetat och nu tar man nästa steg i utvecklingen.

– Bandyn gick in och hjälpte fotbollen 2015 men idag ser vi att vi jobbar tillsammans och hjälper varandra, säger VSK Fotbolls vice ordförande Christina Liffner.

Nästa steg är alltså en gemensam vision och värdegrund, ett arbete som pågått främst under hösten. Nu är det dags att implementera dessa.

– Nu gör vi det här tillsammans och framåt. Vi ser det som en fördel att korsbefrukta styrelserna, att någon kommer bli invald i båda styrelserna. När det gäller fotbollen så är det väldigt tydligt nu i och med att Thomas Wallin (nuvarande styrelseledamot i VSK Bandy) är med som en av valberedningens förslag, säger Gisela.

Detta kommer innebära att styrelserna kommer ha gemensamma styrelsemöten där man diskuterar det som berör båda klubbarna för att sedan sätta sig med respektive styrelse och diskutera sådant som enbart rör fotbollen eller bandyn.

Redan nu har VSK Fotbolls kanslist Georg Zandstra flyttat in i Bandystugan tillsammans med marknad och VSK Bandys kansli. Organisatoriskt ser man en gemensam utveckling framöver.

– Framåt ser vi en gemensam organisation för marknad, event, ekonomi och administration. Tidigare har vi, bandyn, sålt en tjänst till fotbollen. Nu vill vi skapa en gemensam organisation där vi också ser behovet av att vässa till oss lite, säger Gisela.

– I och med att vi bara kommer betala för ett kontor istället för två sparas stora pengar åt båda klubbarna. Omsättningsmässigt har vi ökat hela tiden och det kommer vi behöva göra även framåt, men det ska vara för att vi gör rätt saker, utvecklar och tar hand om våra intressenter, säger Michael Campese.

En ny tjänst kommer att inrättas, där den nya medarbetaren kommer att arbeta med affärsutveckling, marknad och event samt ansvara för personal inom dessa områden. Han/hon kommer även arbeta med junior- och ungdomslagen inom VSK Fotboll.

– Att vi kommer få till en ny tjänst som vi kommer kalla ställföreträdande klubbchef med sportslig inriktning mot fotbollen känns kanon. Tjänsten kommer att vara en kombination av marknadschef samt affärs- och relationsutvecklare, säger Campese.

VSK-familjen växer och den kan komma att växa ytterligare i framtiden.

– Vi har ett bra samarbete med VSK Ungdom och arbetar med att utöka det. Målet är att vi på sikt ska bli en förening igen, säger Christina.

Styrelserna har i värdegrundsarbetet tagit fram tre värdeord. Glädje, ansvar och gemenskap.

– De orden beskriver hur vi vill uppfattas och hur vi inom VSK ska leva och andas. Är man med i VSK eller träffar en VSKare blir man bemött på detta sätt. Vad gäller styrelsearbetet så ska vi arbeta med glädje, genom att ta ansvar och i gemenskap, säger Christina.

Under våren kommer styrelserna att besöka olika lag i klubben för att implementera den nya visionen och värdegrunden.

– Vi har tagit sats och det känns rent ut sagt skitbra. Nu blir det en förankringsturné i båda klubbarna för att få ut detta, avslutar Gisela Stockhaus.