Visa fler äldre nyheter >

Västmanland ungdomsfotboll har under ett antal år haft svårt att erbjuda ungdomar attraktiva utvecklingsmiljöer för både bredd- och elitverksamhet.

Detta har medfört att många spelare valt att sluta spela fotboll helt och alldeles för tidigt. Av de som önskat elitsatsa så har många istället valt att flytta till föreningar utanför länets gränser.

VSK Fotboll har länge haft för avsikt att återuppta och bygga upp en stark ungdomsverksamhet med målsättningen att fostra framtida A-lagsspelare i en bra och stimulerande miljö. Vi har nu äntligen lyckats starta upp en U19-verksamhet från och med 2017 års säsong.
Parallellt med detta har VSK Ungdom i sin tur valt att starta upp en verksamhet där man redan från 13 till 16 års ålder erbjuds möjligheten att satsa lite extra på fotbollen. Ambitionen är att det i framtiden ska finnas ett U17 och ett U19 elitlag i VSK Fotbolls regi och motsvarande breddlag i VSK Ungdoms regi.

I uppstarten av de nya verksamheterna så valde VSK Fotboll och VSK Ungdom att bjuda in spelare till öppen provträning. Efter detta har många spelare valt att ansluta till våra nya verksamheter vilket tyvärr fått konsekvenser för andra föreningar i Västerås.
Vi hoppas att på sikt kunna bjuda tillbaka i form av välutbildade fotbollsspelare till flera av länets A-lagsverksamheter. Vi vill betona att detta inte skett genom några värvningar utan att spelare och lag sökt sig till vår nya verksamhet av egen vilja.

Över tid så anser vi det vara oerhört viktigt att det finns flera starka föreningar i Västmanland som tillsammans skapar förutsättningar för att lyckas med den ambition VSK står för, ”Så många som möjligt, så länge som möjligt och på sikt så bra som möjligt”.
För att lyfta Västeråsfotbollen ytterligare behövs ett bra samarbete mellan föreningarna i staden och i länet. Om vi tillsammans kan lyckas med det så är vi övertygade om att många av våra talanger väljer att stanna kvar i vår region och att fler spelare fortsätter att spela fotboll på olika nivåer långt upp i seniorverksamheten.

VSK gör nu även en storsatsning på ledarsidan för att alla ledare ska ha en bra grundutbildning. Det kommer vara en av förutsättningarna för att vi skall lyckas med vår verksamhet framöver.

Föreningen arbetar parallellt med ett visions- och värdegrundsarbete för alla föreningar inom VSK-familjen. Ett arbete som tydligt kommer att visa vad vårt varumärke står för, vilken väg och inriktning VSK kommer att välja.
När arbetet är implementerat kommer berörda föreningar tillsammans att arbeta igenom den nya spelarutvecklingsplanen som Svenska Fotbollsförbundet tagit fram. Det blir sedan grunden och en grön tråd för vår verksamhet, från fotbollsskolan och hela vägen upp till seniorlagen.

Frågor besvaras av:

VSK Fotboll
Tomas Carlsson, 070-317 08 13 tomas.a.carlsson@skandia.se
Michael Campese, 073-414 86 09, michael.campese@vskbandy.se

VSK Ungdom
Andreas Dayan, 076-199 55 26, andreas@vsku.se