Visa fler äldre nyheter >

I arbetet med att utvärdera säsongen 2016 ingår det naturligtvis att analysera det ekonomiska utfallet.

Så här ser det ut t.o.m. oktober 2016:
Omsättningen under perioden januari-oktober 2016 var 5.670.000 kronor och resultatet efter finansiella poster är knappt 200.000 kronor, vilket är i överensstämmelse med vår budget.
Samtliga resultatenheter har hållit sina respektive budgets, några har fått möjlighet att öka sina kostnader (efter godkännande) tack vare att resultatenhet ”Matcharrangemang” gått bättre än budgeterat.
VSK Fotbolls prognos för hela året är ett resultat på drygt 200.000 kronor.

I resultatet och prognosen utgår vi från att samtliga utestående kundfordringar blir betalda, tyvärr släpar en del samarbetspartners med sina betalningar, vilket ger oss likviditetsproblem.

I det redovisade resultatet har vi dragit av de förutbetalda betalningarna för kostnader för Manager och sommarkampanj.

Nu arbetar vi med spelartrupp och budget för 2017, dessa två aktiviteter måste gå hand i hand för att vi ska kunna garantera en fortsatt ekonomi i balans.