Visa fler äldre nyheter >

Benfica har ännu inte fullföljt sina förpliktelser enligt det avtal som upprättades mellan VSK Fotboll och Benfica i samband med Victor Nilsson Lindelöfs övergång 2011.

VSK Fotboll har därför gett advokat Lars Nilsson uppdraget att ta ärendet till FIFA. En inlaga lämnades till FIFA:s Players' Commission 27 september 2016.

Handläggningstiden för ärenden hos FIFA kan vara lång men vår förhoppning är att det ska finnas ett beslut inom några månader.

Frågor besvaras av
Christina Liffner, vice ordförande VSK Fotboll 070-522 0905
eller VSK Fotbolls ombud, advokat Lars Nilsson 073-0868832

Klicka här för att se pressmeddelandet