Visa fler äldre nyheter >

På onsdagskvällen höll VSK Fotboll årsmöte. Det hela blev en lugn historia utan några överraskningar – men med en stor framtidsanda och framtidstro.

Med van hand ledde kvällens årsmötesordförande Christer Ankarswed deltagarna genom dagordningen. Främst var det VSK Fotbolls omvalde ordförande Bengt-Åke Nilsson och ekonomiansvarige Christina Liffner som redogjorde för verksamhetsberättelse och resultaträkning för det gångna året samt verksamhetsplan och budget för det kommande året.

Det som gladde mest bland rapporterna är givetvis det stora positiva resultat som gjordes under året – närmare 1,6 miljoner – samt att skulderna minskade med hela 1,1 miljoner kronor.

Samtliga rapporter och redogörelser accepterades och godkändes av årsmötet.

Glädjande är också att VSK Fotbolls styrelse utökades från sju till nio personer jämfört med förra årsmötet. Här är de nya personerna som valdes in i styrelsen, samtliga på ett år:

  • Anton Bakos, tidigare ungdomsproffs i Slovan Bratislava, ungdomsledare i Surahammars FK, egen företagare.
  • Tomas Carlsson, tidigare spelare och ungdomsledare i Västerås IK, chef på Skandia.
  • Freddy Johansson, mångårig VSK-följare i bandy och fotboll, chef för världens största IKEA-varuhus, Kungens kurva i Huddinge.

I övrigt är styrelsen intakt från förra årsmötet sånär som på Christer Hedin som lämnar styrelsen efter ett år.

Här är styrelsen i sin helhet:

  • Ordförande, 1 år: Bengt-Åke Nilsson
  • Ledamöter, 2 år: Christina Liffner, Ado Sadzak och Peter Lundqvist
  • Ledamöter, 1 år: Tomas Carlsson, Freddy Johansson, Anton Bakos, Almir Zec och Birger Jonsson

Årsmötet valde också en ny valberedning som numer består av:

  • Fredrik Persson-Lahusen, mångårig VSK-följare, historiker och kulturskribent.
  • Thomas Wahl, mångårig VSK-följare, akademichef på Mälardalens högskola.

Den tredje ledamoten, tillika sammankallande i valberedningen, utses av huvudorganet VSK Administration.

Vi vill också passa på att tacka den avgående valberedningen för förtjänstfullt arbete.

Under övriga frågor informerade styrelsens Christina Liffner om en tilltänkt genomgång av klubbens stadgar för modernisera dessa. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att komma med förslag på reviderade stadgar till nästa årsmöte.

En annan nyhet är att styrelsen har beslutat att ”frysa” livstidsmedlemskapet för att utreda formen för det. Det betyder att man inte kommer att ta emot några fler livstidsmedlemmar innan det är utrett i vilken form livstidsmedlemskapet ska finnas kvar. De som redan är livstidsmedlemmar kommer inte att beröras.

Slutligen delades det ut utmärkelser till klubbens skickliga spelare och ledare. Oliver Ekroth fick VSK-bollen som årets spelare, Asmir Sulijic blev årets överraskning och Jakob Eneroth blev årets junior.

Av VSK-vännerna prisades förra årets ”årets junior”-pristagare Fredric Lundqvist samt tränaren Tomas Gabrielsson.