Visa fler äldre nyheter >

I torsdagens VLT förekom en text om Haci Aslans avgång.
Rubriksättningen kopplar samman avhoppet med brottsmisstankar.
Det är missvisande – och därför vill vi redovisa klubbens tankar i ärendet.

I torsdagens nät- och pappersupplagor av VLT skrev tidningen om Haci Aslans avgång som sportsligt ansvarig. Rubriksättningen, och en del av innehållet, kopplar samman avgången med en brottsmisstanke.

VSK Fotboll finner denna rubriksättning i högsta grad missvisande och beklaglig.

Klubbens styrelse har av Haci Aslan fått en redogörelse om vad anklagelsen bottnar i – och att det inte finns någon substans i dessa misstankar. Inte heller finns någon delgivning om brottsmisstanke från vare sig polis eller åklagare.

Det finns dessutom inget som helst samband mellan detta påstående och att Haci Aslan har valt att lämna sitt uppdrag som sportsligt ansvarig.

Att Haci Aslan anser att hans arbetssituation är ohållbar och därför har fattat beslutet att avgå måste respekteras – och inte sammankopplas med andra påståenden.