Visa fler äldre nyheter >

VSK Fotboll inleder förhandlingar om att säga upp klubbens anställda och omförhandlar samtliga visstidsavtal.
Anledningen är klubbens ekonomi och svårigheten att öka marknadsintäkterna.
Spelarna kommer dock att erbjudas möjlighet att anställas och utbildas hos ett par av klubbens samarbetspartner.

VSK Fotboll har fattat beslut att inleda förhandlingar om att säga upp alla klubbens anställda och omförhandla samtliga visstidsavtal, med i princip omedelbar verkan.

Det meddelades på ett möte med spelare och ledarei kväll.

Bakgrunden är det kärva ekonomiska läget, svårigheten att skapa marknadsintäkter och de tuffa framtida ekonomiska prognoserna. De visar tyvärr tydligt att klubben framöver kommer att ha svårt att kunna följa sina ekonomiska åtaganden till fullo.

Samråd har också skett med Arbetsgivaralliansen, för att säkerställa så att allting sköts korrekt.

Vad gäller uppsägning av anställda på grund av arbetsbrist kommer klubben givetvis att följa de regler och bestämmelser som finns kring detta. Det innebär först och främst en kontakt med Unionen, som är de anställdas fackliga organisation, för att begära förhandlingar.

Så kallade visstidsavtal kan i princip inte sägas upp, utan kräver en särskild förhandling för varje enskilt fall. Denna förhandlingen går i första hand ut på att avtalen fortsatt ska gälla, men att ingen lön tills vidare betalas ut.

VSK Fotboll erbjuder samtidigt spelarna möjligheten till olika typer av anställningar hos ett par av klubbens trogna samarbetspartner. Tack vare god hjälp av dessa finns chansen att kompensera för lönebortfallet genom att jobba i näringslivet.

Tidsperioden för omförhandlingarna begränsas till kalenderåret 2013, som en tillfällig räddningsaktion för att ge klubben andrum att komma på banan igen. Till 2014 är förhoppningen att arbetet med organisation, ekonomi och marknad får ett starkare genomslag.

Men allra närmast sker alltså förhandlingar med spelare, ledare och anställda för att hitta bästa möjliga lösning.