Visa fler äldre nyheter >

Den 16 september gick Claes Svensson plötsligt bort.
I hans ära har nu en minnesfond upprättats.

Det var med stor sorg och saknad som VSK Fotboll mottog beskedet att Ettan Fotbolls vice ordförande, grönvite Claes Svensson, hade gått bort.

Efter sig lämnar Claes en minnesfond i sitt namn.

Alla intäkter som fonden inbringar kommer att tillfalla VSK Fotbolls ungdomsverksamhet.

Fondens clearing- och kontonummer är enligt följande:

8424-4 974 590 032-5