Visa fler äldre nyheter >

VSK Fotboll vill fortsätta satsningen på talangutveckling.
Men för det krävs bättre förutsättningar ekonomiskt och personellt.
– Vi behöver stöd från näringslivet och VSK-familjen, skriver ordföranden Peter Brandt.

Västerås är en av Sveriges största städer och har ett rikt utbud av framgångsrika klubbar i olika idrotter men Västerås har inte haft ett allsvenskt lag i världssporten fotboll sedan 1997. VSK Fotboll har under många år brottats med svag ekonomi och flera försök att nå högsta serien har misslyckats.

För fyra år sedan gjorde VSK Fotboll en satsning på den mycket framgångsrika Fotbollsakademin. 2011 nådde juniorlaget och äldsta pojklaget SM-semifinal. Ingen annan svensk klubb hade motsvarande framgångar. I år gick två lag till SM-final i Futsal och tog ett guld. Dessutom har närmare 20 spelare från VSK Fotbolls akademi blivit uttagna till landslagsuppdrag.

Satsningen på Fotbollsakademin och egna produkter var ett resultat av många års försök med utländska spelare och värvningar av spelare från resten av Sverige. Fotbollsakademin finansierades med lån som skulle betalas tillbaka med spelarförsäljningar. Flera spelare har sålts under perioden men tyvärr är det ekonomiska klimatet tufft för klubbar som inte ligger i Allsvenskan eller Superettan.

Investeringarna i Fotbollsakademin måste nu regleras och detta har inneburit att VSK Fotboll har en ansträngd ekonomi. VSK Fotbolls nuvarande styrelse står helt bakom tanken med en akademi men klubben klarar inte av den ekonomiskt.

Senaste verksamhetsåret lyckades styrelsen att hantera den svaga likviditeten och elitlicensen och nå ett positivt ekonomiskt resultat. Degraderingen till division 1 norra innebar dock att VSK Fotboll förlorade det så kallade elitstödet från Svensk Elitfotboll och därmed minskade den intäkten med cirka 3,5 miljoner kronor.

I slutet av 2011 rekryterades Stefan Bärlin som marknadschef med uppgiften att bygga ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete med näringslivet i Västerås och Västmanland. Tyvärr valde Stefan Bärlin att flytta under den normalt mest intäktsbringande perioden på året och flera långtgående kontakter med större företag gav inte förväntade försäljningsavslut.

VSK Fotbolls budget för sponsorintäkter har bara nåtts till två tredjedelar och därmed har den ekonomiska situationen förvärrats avsevärt.

Styrelsen har hela tiden haft ambitionen att långsiktigt bygga upp VSK Fotboll för att kunna säkra en elitlicens. Tyvärr har vi fått prioritera fel saker på grund av den ekonomiska situationen.

För att nå Superettan krävs en stabil grund för verksamheten och en stark organisation. Här har vi inte kommit i mål och på grund av ekonomin har styrelsen dessutom tvingats att säga upp personalen på kansliet. Under hösten kommer ideella krafter att ställa upp och det är vi naturligtvis oerhört tacksamma för, men i det långa loppet håller det inte.

Nu vädjar vi om näringslivets stöd för att kunna driva klubben och Fotbollsakademin. När vi klarade ekonomin 2011 och dessutom lyckades att minska skuldbördan hade vi stora förhoppningar på 2012. Som det ser ut nu så kan vi inte leva upp till våra ambitioner och ekonomiska förpliktelser.

VSK Fotbolls styrelse är angelägen om att satsa på den framgångsrika och omskrivna Fotbollsakademin. Akademin är en angelägenhet för hela Västmanland. Vi vill utveckla den ännu ett steg men om vi inte får ett bättre stöd måste verksamheten tyvärr förändras drastiskt och det vore ett bakslag för fotbollen i Västerås och övriga länet!

Vi behöver VSK-familjen för att utvecklas som klubb. Alla som jobbar just nu lägger ned enormt mycket tid och kraft men vi måste bli fler för att driva klubben framåt på alla plan. Det är som talspråket lyder: ingen kan göra allt – men alla kan göra något.

Styrelsen
genom Peter Brandt, ordförande i VSK Fotboll