Visa fler äldre nyheter >

VSK Fotboll åkte ur superettan efter ett år.
Men ekonomin har förbättrats rejält.
– Vi är på rätt väg, säger ordföranden Peter Brandt till vskfotboll.nu.

Grönvitt har ordinarie årsmöte i ABB Arena Nord på Rocklunda på måndag kväll (19.00) – och då presenteras mycket glädjande siffror för medlemmarna.

Rörelseresultatet blev drygt 1,7 miljoner kronor.

– Det är naturligtvis väldigt glädjande, säger Peter Brandt (bilden).

Ekonomin har alltså förbättrats radikalt och det beror främst på betydande spelaraffärer efter säsongen i superettan.

– Försäljningarna gav nödvändiga intäkter och sänker parallellt spelarkostnaderna för 2012 och 2013.

I somras genomförde VSK Fotboll som bekant ett omfattande och uppmärksammat kostnadsreduceringsprogram.

– Vi var helt enkelt tvungna att få ned kostnaderna och reglera skulder för att få behålla elitlicensen, konstaterar Peter Brandt.

Årsredovisningen visar att nettoresultatet för 2011 blev drygt 100 000 kronor.

Skillnaden mellan rörelseresultatet och nettoresultatet är 1,6 miljoner kronor.

– Det handlar om extraordinära poster.

I bokslutet för 2010 fanns en fordran på en samarbetspartner på 648 000 kronor som styrelsen har tvingats att skriva av.

Västerås stads ändrade regler för bidrag innebar också att VSK Fotbolls resultat påverkades negativt.

– Förändringen belastar resultatet med 250 000 kronor, uppger Peter Brandt.

Den resterande extraordinära summan uppgår alltså till cirka 700 000 kronor och avser spelaraffärer som borde ha skuldbokförts tidigare år, skulder till andra föreningar och nedskrivning av kundfordringar.

Klubbens egna kapital är dock fortfarande negativt med 1,6 miljoner kronor.

– Det återstår alltså fortfarande mycket arbete för att få ekonomin i balans, säger Peter Brandt.

Försäljningarna av Marcus Danielson (GIF Sundsvall) och Filip Tronêt (Brommapojkarna) genomfördes efter årsskiftet och påverkar inte 2011 års ekonomiska resultat.

LITEN ORDLISTA
Rörelseresultat: Skillnaden mellan rörelsens intäkter och rörelsens kostnader (resultatet före extraordinära poster, finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatt).
Extraordinära poster: Intäkter eller kostnader som inte hör till den ordinarie verksamheten.
Nettoresultat: Beräknas genom att alla kostnader dras ifrån intäkterna. Nettoresultatet kan vara vinst, förlust eller ett nollresultat.