Visa fler äldre nyheter >

Ikväll hölls alltså VSK Fotbolls årsmöte, där en till stora delar ny styrelse valdes. Eva Svensson kliver in som klubbens ordförande för kommande år.

Årets årsmöte avhandlades inför knappa hundratalet, i en fullsatt konferenssal i ABB Arena Nord, där de som önskade efteråt bjöds på mat i Rocklunda Restaurang & Bistro.

Så till mötet. Efter det att VSK Fotbolls avgående ordförande Anders Carlsson förklarat årsmötet öppnat, och delat ut nedanstående utmärkelser, valdes mötets ordförande samt sekreterare.

Till mötets ordförandepost nominerades och valdes klubbens förre ordförande Birger Jonsson, och till sekreterare styrelsemedlemmen Georg Sjöqvist.

Innan årets styrelse skulle utses gavs som redan nämnts ett antal belöningar för föregående års spelarprestationer ut.

VSK Fotbolls styrelses utmärkelser för år 2009:

Årets spelare i A-laget, VSK-bollen: Martin Sundström
Årets överraskning i A-laget: Simon Lundevall
Årets junior: David Engström
Årets pojklagsspelare: Linus Sjöberg
Anders Carlssons hederspris: Martin Andersson

Fjolårssäsongens bäste alltså Martin Sundström, som redan under sitt första år i klubben satt ett klart avtryck vilket gav honom 2009 års VSK-bollen.

Hans vikt går inte att nog understryka - såväl lagets sista utpost som marknadsassistent innebär ett viktigt ansvar i föreningen.

Årets överraskning gick som ni ser till höstens stjärnskott, Simon Lundevall - även han ett nyförvärv.

VSK Fotboll tackar också genom Anders Carlssons hederspris Martin Andersson för hans genom åren fina insatser för klubben. Martin, som ju som bekant nu återfinns i Skiljebo.

Anders fick för övrigt motta av Birger Jonsson en klubbnål symboliserande hans genom åren idoga arbete i föreningens namn. Samma 10 års förtjänsttecken tilldelades också klubbens förre vice ordförande Claes Svensson.

Ungdomsledarnas utmärkelser för år 2009:

Årets junior: David Engström
Årets pojklagsspelare: Andreas Östling
Årets P14-spelare: Marcus Gynt

VSK-vännernas nyvalde ordförande Ulf Carlsson delade också han ut utmärkelser.

VSK-vännernas utmärkelser för år 2009:

Stipendiater: Filip Tronêt och Andreas Östling

– Andreas har under året gjort debut i klubbens A-lag, och båda har förtjänstfullt representerat klubben i landslagssammanhang, löd motiveringen.

Så efter alla utmärkelser var det dags för valet av ny styrelse. Alla sju av valberedningen nominerade kandidater fick årsmötets gillande, men ingen suppleant utsågs.

Kvar i styrelsen sedan fjolåret är som synes Fredrik Jireteg och Georg Sjöqvist.

VSK Fotbolls styrelse för år 2010:

Ordförande: Eva Svensson
Ledamöter på två år: Fredrik Jireteg (ekonomiansvarig), Georg Sjöqvist (sekreterare med arenaansvar) och Hans Johansson (ansvar för sportsliga frågor)
Ledamöter på ett år: Patric Feltendahl (ungdoms- och akademiansvarig), Johan Björklund (vice ordförande med ansvar för marknadsfrågor) och Alex Oldrati (ansvar för marknadsfrågor)

Efter att styrelsen var utvald fick Eva Svensson chansen att säga några ord om uppdraget, och den kommande säsongen.

– Det blir en spännande utmaning, tyckte hon.

– Vi har ett väldigt ungt och talangfullt lag och en akademi som kan bygga för framtiden.

Hon poängterade också vikten av god intern kommunikation i klubben.

– Det är viktigt att vi är vänner, och börjar prata med varandra. Vi måste stötta det här unga laget.

Slutligen valdes också en ny valberedning, till två tredjedelar.

VSK Fotbolls valberedning för år 2010:

Ledamöter: Nisse Andersson och Thomas Ohlén

Den sista medlemmen utses av Västerås Sportklubbs huvudstyrelse. Där återfinns Göran Björk som ordförande, och det var också han som under år 2009 var sammankallande ledamot.