Visa fler äldre nyheter >

Med anledning av gårdagens artikel kring VSK Fotbolls ekonomi så vill jag som styrelsens ordförande ge följande kommentar om klubbens ekonomi:

VSK Fotboll gjorde under 2008 en förlust på 462 000 SEK trots en bra placering och ett högt publiksnitt, resultatet redovisades vid klubbens årsmöte i januari.

Detta är en ansenlig summa för en klubb på vår nivå och detta berodde på ett för högt kostnadsläge i klubben.

Vi märkte också en tydlig nedgång på sponsormarknaden under hösten 2008 på grund av den globala finanskrisen och det kraftiga fallet i konjunkturen.

Därför valde klubbens styrelse att markant sänka sina kostnader inför 2009 i den budget som också presenterades vid årsmötet.

Vi sänkte exempelvis lönekostnaderna för spelare och ledare med cirka 20 procent. Vi har också lyckats hålla våra kostnader inom den budget vi planerat.

Däremot har vår sponsorförsäljning under året varit svag. Vi har tappat runt en miljon kronori sponsorintäkter. Vår sponsorförsäljning sker främst under det första kvartalet och vi har således varit medvetna om denna diskrepans under hela våren.

Utan åtgärder skulle VSK Fotbolls skuld byggas på med denna summa till cirka 1,5 miljon kronor minus vid årets slut.

Åtgärdspaketet innehåller naturligtvis många delar och skall slutgiltligen klubbas igenom på ett styrelsemöte på söndag.

Klart fram till dess är att vi sagt upp en person på vårt kansli, dragit in ersättningar till samtliga ungdomsledare och minskat på våra träningskostnader. Självklart kommer verksamheten kring A-laget att påverkas.

Jag vill också påpeka att samtliga ungdomsledare har lovat att fortsätta i klubben på ideell basis. Alla utom vår juniortränare Lars Kjellstrand. Han har meddelat att han inte kan ställa upp på detta villkor. Vi är dock mycket nöjda med Lars Kjellstrands arbete i klubben och vi har full förståelse för hans beslut och har ingen kritik mot honom. Vi skiljs som vänner. Det är VSK Fotboll som inte kan följa avtalet med honom.

Även vår säljare Lennart ”Liston” Söderberg jobbar ideellt för klubben under resten av 2009.

Jag är övertygad om att finanskrisen och den svaga konjunkturen kommer att fortsätta slå mot föreningar och ideell verksamhet framöver och under hela 2010 och därför måste åtgärder sättas in för att komma till rätta med problemen omgående.

Vi kommer under de påföljande veckorna be alla närstående om hjälp.

Anders Carlsson
Ordförande