Förklaringar och friskrivande

Den längsta resan är en insamlingskampanj för VSK Fotboll som drivs av VSK Fotboll där allt innehåll är producerat av ideellt arbetande personer som älskar VSK. Insamlade medel går till de presenterade syftena i sin helhet. Den totala summan av insamlade medel presenteras löpande i kampanjens inlägg.

Styrelsen i VSK Fotboll har beslutat att insamlade pengar skall fördelas lika mellan klubbens verksamheter (barn/ungdom, akademi, herr och dam). Innehållet i Den längsta resan är uppdiktat. Alla former av likheter till verkliga händelser eller verkliga personer är ren tillfällighet och oavsiktliga, om inte annat anges i berättelsen.

Alla nu levande personer som förekommer med sina riktiga namn i berättelsen har fått godkänna sammanhangen och texterna i vilka de figurerar. Det samma gäller för de sponsorer som förekommer i berättelsen.